Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať dokumentáciu o súlade s právnymi predpismi

Description

Description

Pripraviť dokumenty s právnou hodnotou, ktoré preukazujú, že inštalácia alebo zariadenie je v súlade s predpismi.

URI – koncept