Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany prírody

Description

Description

Poskytovať informácie a navrhované opatrenia týkajúce sa ochrany prírody.

URI – koncept