Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

aplikovať veterinárnu epidemiológiu

Description

Description

Analyzovať morbiditu a mortalitu zvieracích a zoonotických ochorení v danej populácii a vzťahovať zistenia k norme. To zahŕňa zber a analýzu údajov a informácií na použitie u jednotlivých zvierat, skupín alebo vo väčšom rozsahu v rámci siete sledovania chorôb. Vykonávať intervenčné a kontrolné opatrenia.

Scope note

The generalist veterinarian will not have the depth and bredth of knowledge, skills and competencies in this area as the official or certain specialised veterinarians.

URI – koncept