Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať predpisy

Description

Description

Dodržiavať a rešpektovať pravidlá, predpisy a usmernenia pre určitú oblasť alebo sektor a uplatňovať ich pri každodennej práci.

URI – koncept