Skip to main content

Show filters

Hide filters

modelovať optické systémy

Description

Description

Modelovať a simulovať optické systémy, produkty a komponenty s použitím softvéru na technický dizajn. Posúdiť životaschopnosť výrobku a preskúmať fyzikálne parametre na zabezpečenie úspešného výrobného procesu.

URI – koncept