Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať plány na zvýšenie efektívnosti logistických operácií

Description

Description

Vykonávať plány efektívnosti vypracované manažérmi zariadení. Využívať techniky, zdroje a odbornú prípravu s cieľom zlepšiť efektívnosť na pracovisku.

URI – koncept