Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyvinúť mediálnu stratégiu

Description

Description

Vytvoriť stratégiu pre druh obsahu, ktorý sa má dodať cieľovým skupinám, a o tom, ktoré médiá sa použijú, s prihliadnutím na charakteristiky cieľovej skupiny a médií, ktoré sa použijú na dodanie obsahu.

URI – koncept