Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať čerpadlá na víno

Description

Description

Pripojiť čerpadlá medzi nádrže na víno a otočiť ventily, aby došlo k čerpaniu vína z jednej nádrže do druhej. Čerpať víno z fermentačných a alkoholizačných nádrží do chladiacich nádrží, potom po vychladnutí do sedimentačných nádrží a do vína pridať vhodné chemikálie. Vyčírené vína načerpať cez filtračné nádrže a pasterizátor. Prečerpať pasterizované víno cez ďalšie filtračné zariadenie, aby sa zachytil sediment a zrazenina. Nakoniec preniesť hotové víno do nádrží vo fľaškovej miestnosti.

URI – koncept