Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť proces uplatňovania nárokov

Description

Description

Riadiť vzťah s poisťovateľom v súvislosti s jeho povinnosťou prijímať, vyšetrovať a vybavovať žiadosti podané poistencom.

URI – koncept