Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riadiť údržbárske činnosti

Description

Description

Dohliadať na činnosti v oblasti údržby, zabezpečiť, aby personál dodržiaval postupy a zabezpečiť rutinnú a pravidelnú obnovu a údržbu.

Alternatívne označenie

dohliadať na údržbové úkony

dozerať na údržbové činnosti

spravovať údržbu

Vzťahy

URI – koncept