Skip to main content

Show filters

Hide filters

podávať správy o sociálnom rozvoji

Description

Description

Podávať správy o výsledkoch a záveroch týkajúcich sa sociálneho rozvoja spoločnosti širokej škále cieľových skupín od odborníkov po neodborníkov, a to zrozumiteľne, v ústnej aj písomnej forme.

Vzťahy

URI – koncept