Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať odborné poznatky

Description

Description

Poskytovať odborné poznatky v konkrétnej oblasti, najmä pokiaľ ide o mechanické alebo vedecké témy, subjektom s rozhodovacou právomocou, inžinierom, technickým pracovníkom alebo novinárom.

Vzťahy

URI – koncept