Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyučovať princípy sociálnej práce

Description

Description

Učiť študentov teóriu a prax v oblasti sociálnej práce vrátane znalostí v oblasti sociálnej práce, zručností a hodnôt s cieľom pripraviť ich na to, aby sa kompetentne zapojili do sociálnej práce s kultúrne rôznymi populáciami a spoločenstvami.

Vzťahy

URI – koncept