Skip to main content

Show filters

Hide filters

zaslať chybné zariadenia naspäť na montážnu linku

Description

Description

Send equipment that didn't pass inspection back to the assembly line for re-assembly.

Vzťahy

URI – koncept