Skip to main content

Show filters

Hide filters

zhromažďovať turistické informácie

Description

Description

Zhromažďovať a zostavovať relevantné turistické informácie z rôznych zdrojov.

Alternatívne označenie

zhromažďovať informácie o cestovnom ruchu

kompilovať turistické informácie

zbierať turistické informácie

zoskupovať informácie pre turistov

URI – koncept