Skip to main content

Show filters

Hide filters

poistná matematika

Description

Description

Pravidlá uplatňovania matematických a štatistických techník na určenie potenciálnych alebo existujúcich rizík v rôznych odvetviach, ako sú financie alebo poistenie.

Vzťahy

URI – koncept