Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

plánovať strednodobé až dlhodobé ciele

Description

Description

Naplánovať dlhodobé ciele a okamžité až krátkodobé ciele prostredníctvom účinného strednodobého plánovania a procesov zosúladenia.

Alternatívne označenie

plánovať ciele v strednodobom až dlhodobom výhľade

určovať ciele v strednodobom až dlhodobom horizonte

vytyčovať strednodobé a dlhodobé ciele

Vzťahy

URI – koncept