Skip to main content

Show filters

Hide filters

rozvíjať odbornú sieť výskumných pracovníkov a vedcov

Description

Description

Rozvíjanie aliancií, kontaktov alebo partnerstiev a výmena informácií s ostatnými. Podporovať prípady integrovanej a otvorenej spolupráce, v rámci ktorej rôzne zainteresované strany vykonávajú spoločný výskum a tvoria inovácie na základe spoločných hodnôt. Rozvíjať svoj osobný profil alebo značku a zviditeľniť sa a sprístupniť sa v osobnom prostredí a v prostredí internetových sociálnych sietí.

Vzťahy

URI – koncept