Skip to main content

Show filters

Hide filters

Python (počítačové programovanie)

Description

Description

Techniky a zásady vývoja softvéru, ako sú analýza, algoritmy, kódovanie, testovanie a kompilovanie programových vzorov v Pythone.

Alternatívne označenie

Py3K

Pyston

Python2

Python3

Python 3k

Python3000

Python prog

Vzťahy

URI – koncept