Skip to main content

Show filters

Hide filters

začleniť rodový rozmer do výskumu

Description

Description

V celom procese výskumu zohľadniť biologické charakteristiky a vyvíjajúce sa sociálne a kultúrne osobitosti žien a mužov (rod).

Vzťahy

URI – koncept