Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať pokyny verejnosti

Description

Description

Dávať pokyny verejnosti v situáciách, keď sa správajú spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi, alebo ich viesť počas mimoriadnych situácií.

URI – koncept