Skip to main content

Show filters

Hide filters

naprogramovať firmvér

Description

Description

Programovať trvalý softvér s pamäťou určenou len na čítanie (ROM) na hardvérových zariadeniach ako je integrovaný obvod.

Vzťahy

URI – koncept