Skip to main content

Show filters

Hide filters

podávať správy

Description

Description

Transparentným a priamym spôsobom prezentovať verejnosti výsledky, štatistiky a závery.

Alternatívne označenie

odoslať správy

predkladať správy

vypracovať správy

prezentovať výsledky

podávať hlásenia

Vzťahy

URI – koncept