Skip to main content

Show filters

Hide filters

monitorovať základné príznaky pacientov

Description

Description

Monitorovať základné životné a iné príznaky pacientov, prijímať opatrenia indikované zdravotnou sestrou, a podľa potreby jej/jemu podať správu.

URI – koncept