Skip to main content

Show filters

Hide filters

procesové riadenie

Description

Description

Prístup procesového riadenia je metodika plánovania, riadenia a kontroly zdrojov IKT s cieľom splniť konkrétne ciele a využívať nástroje IKT na riadenie projektov.

URI – koncept