Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracúvať programy sociálneho zabezpečenia

Description

Description

Vypracovať programy a postupy, ktorých cieľom je chrániť občanov a udeľovať im práva s cieľom pomôcť im, ako je poskytovanie dávok v nezamestnanosti a rodinných dávok, ako aj predchádzať zneužívaniu štátnej pomoci.

URI – koncept