Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

hodnotiť turistické destinácie

Description

Description

Vyhodnotiť oblasť analýzou typológie, charakteristík a jej uplatnenia ako turistického zdroja.

Alternatívne označenie

posudzovať turistické lokality

posúdiť turistické regióny

rozanalyzovať destinácie v cestovnom ruchu

vyhodnotiť cestovné destinácie

URI – koncept