Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť vplyv činností na životné prostredie

Description

Description

Riadenie vzájomného pôsobenia spoločností a ich vplyvu na životné prostredie. Identifikovať a posúdiť vplyvy výrobného procesu a súvisiacich služieb na životné prostredie a regulovať znižovanie účinkov na životné prostredie a ľudí. Organizovať akčné plány a monitorovať všetky ukazovatele zlepšenia.

Vzťahy

URI – koncept