Skip to main content

Show filters

Hide filters

oznamovať plány príslušným osobám

Description

Description

Sprostredkovať príslušné informácie týkajúce sa plánovania prevádzky. Predložiť plán príslušným osobám a informovať ich o akýchkoľvek zmenách. Schvaľovať plány a overovať, že každý pochopil doručené informácie.

URI – koncept