Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vypracúvať stratégie znižovania potravinového odpadu

Description

Description

Vypracúvať politiky, ako sú napríklad stravovanie pre zamestnancov alebo redistribúcia potravín, s cieľom znížiť, opätovne použiť a recyklovať potravinový odpad tam, kde je to možné. To zahŕňa preskúmanie nákupných politík s cieľom stanoviť oblasti pre zníženie potravinového odpadu, napr. množstvá a kvalita potravinových výrobkov.

URI – koncept