Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripraviť chemické vzorky

Description

Description

Pripraviť špecifické vzorky plynov, kvapalín a tuhých látok na analýzu, označiť a skladovať vzorky podľa špecifikácií.

URI – koncept