Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať medzikultúrne stratégie výučby

Description

Description

Zabezpečiť, aby bol obsah, metódy, materiály a celkový zážitok z učenia inkluzívny pre všetkých študentov a zohľadňoval očakávania a skúsenosti študentov z rôznych kultúrnych prostredí. Preskúmať individuálne a sociálne stereotypy a rozvíjať medzikultúrne vzdelávacie stratégie.

Vzťahy

URI – koncept