Skip to main content

Show filters

Hide filters

dohliadať na vystavenie tovaru

Description

Description

V úzkej spolupráci s pracovníkmi vizuálneho vystavenia rozhodovať o spôsobe vystavenia tovaru s cieľom maximalizovať záujem zákazníka a predaj produktov.

Vzťahy

URI – koncept