Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovať s používateľmi sociálnych služieb

Description

Description

Používať verbálnu, neverbálnu, písomnú a elektronickú komunikáciu. Venovať pozornosť osobitným potrebám používateľov sociálnych služieb, ich vlastnostiam, schopnostiam, preferenciám, veku, vývojovým štádiám a kultúre.

Vzťahy

URI – koncept