Skip to main content

Show filters

Hide filters

oznámiť výrobný plán

Description

Description

Oznámiť výrobný plán na všetkých úrovniach tak, aby boli jasné ciele, postupy a požiadavky. Zabezpečiť, aby sa informácie odovzdávali všetkým , ktorí sú zapojení do procesu a aby niesli zodpovednosť za celkový úspech.

URI – koncept