Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať plán výrobných prác

Description

Description

Dodržiavať plán stanovený manažérmi výrobných spoločností, aby sa zabezpečilo, že jeden výrobný proces sa neoneskorí v dôsledku iného a že nasledujú plynule po sebe.

URI – koncept