Skip to main content

Show filters

Hide filters

spolupracovať s orgánmi bezpečnosti

Description

Description

Rýchlo reagovať na bezpečnostné incidenty a porušenia ohlásením polícii a spolupracovať s ďalšími relevantnými stranami zapojenými do možného trestného stíhania páchateľa.

URI – koncept