Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať podnikateľský plán

Description

Description

Plánovať, písať a spolupracovať pri vykonávaní podnikateľských plánov. Zahrnúť do obchodného plánu a predvídať trhovú stratégiu, konkurenčnú analýzu spoločnosti, koncepciu a vývoj plánu, prevádzkové a riadiace aspekty a finančnú prognózu podnikateľského plánu.

URI – koncept