Skip to main content

Show filters

Hide filters

metódy analýzy výkonnosti IKT

Description

Description

Metódy používané na analýzu softvéru, systému IKT a výkonnosti siete, ktoré poskytujú usmernenia k základným príčinám problémov v rámci informačných systémov. Metódy dokážu analyzovať problémové miesta zdrojov, časy aplikácie, oneskorenia čakania a výsledky porovnávacieho hodnotenia.

Alternatívne označenie

metodika analýzy výkonnosti systémov

metódy analýzy IT

metódy analýzy výkonnosti informačných a komunikačných technológií

postupy systémovej analýzy

techniky analýzy výkonu

URI – koncept