Skip to main content

Show filters

Hide filters

vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Description

Description

Vyučovacie metódy, vybavenie a nastavenia používané na podporu žiakov so špeciálnymi potrebami pri dosahovaní úspechu v škole alebo spoločenstve.

Vzťahy

URI – koncept