Skip to main content

Show filters

Hide filters

integrovaný dizajn

Description

Description

Prístup k dizajnu, ktorý zahŕňa viacero súvisiacich disciplín s cieľom navrhovať a stavať v súlade so zásadami budov s takmer nulovou spotrebou energie. Súhra medzi všetkými aspektmi projektovania budov, využitia budovy a vonkajšej klímy.

URI – koncept