Skip to main content

Show filters

Hide filters

plánovanie vstupu na trh

Description

Description

Procesy obsiahnuté v úsilí o vstup na nový trh, ako sú prieskum trhu, segmentácia, vymedzenie cieľových skupín a vytvorenie životaschopného finančného obchodného modelu na prístup na trh.

URI – koncept