Skip to main content

Show filters

Hide filters

zoonózy

Description

Description

Zoonózy sú infekčné ochorenia zvierat, ktoré sa prirodzene môžu prenášať na ľudí. Pozostávajú zo širokého spektra chorôb od endemických zoonóz, ako sú brucelóza, antrax, tuberkulóza hovädzieho dobytka, parazitné choroby (hydatická choroba, echinokokóza, trichinelóza) a besnota až po novovznikajúce zoonózy, ako sú vysokopatogénna vtáčia chrípka, choroba Nipah/Hedra a bovinná spongiformná encefalopatia.

URI – koncept