Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať hnací systém lode

Description

Description

Štartovať a následne pozorovať funkčné parametre pohonného systému lode. Kontrolovať prevádzkové parametre generátorov elektrickej energie v rozvodni, zdrojov energie a elektrických a elektronických zariadení a navigačných svetiel. Overiť, či sú prevádzkové parametre pneumatických a hydraulických systémov v rámci hodnôt. Vykonávať jednoduché postupy údržby, opravu a výmenu poškodených súčastí.

URI – koncept