Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

navrhovať systémy geotermálnej energie

Description

Description

Podrobne navrhnúť systém geotermálnej energie. Vymedziť hranice staveniska, napr. priestor, oblasť, hĺbku, ktoré sú potrebné. Podrobne opísať a zakresliť návrh.

URI – koncept