Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatniť systém obnovy IKT

Description

Description

Vytvoriť, spravovať a uplatniť plán systému obnovy IKT v prípade krízy s cieľom získať informácie a obnoviť využívanie systému.

Alternatívne označenie

implementovať systém na zotavenie IT

obnoviť systém IKT

realizovať systém na nápravu zlyhania

uplatniť systémy na obnovu IT

uplatňovať systém obnovy informačných a komunikačných technológií

URI – koncept