Skip to main content

Show filters

Hide filters

realizovať verejné prezentácie

Description

Description

Vystupovať na verejnosti a komunikovať s prítomnými. Pripravovať oznámenia, plány, grafy a ďalšie informácie na podporu prezentácie.

Vzťahy

URI – koncept