Skip to main content

Show filters

Hide filters

informovať o vedeckých zisteniach

Description

Description

Informovať širokú verejnosť o nedávnych zisteniach a zdieľať nadšenie pre vedu, zvýšiť povedomie verejnosti o vede, jej uznávanie a chápanie, podporovať využívanie vedeckých výsledkov pri tvorbe verejnej mienky.

Vzťahy

URI – koncept