Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

učitelj/učiteljica za opismenjevanje odraslih

Description

Code

2352.1.1

Description

Učitelji/učiteljice za opismenjevanje odraslih poučujejo odrasle učence, vključno z nedavnimi priseljenci in osebami, ki predčasno opustijo šolanje, o osnovnih veščinah branja in pisanja, običajno na osnovnošolski ravni. Učence vključujejo v načrtovanje in izvajanje bralnih dejavnosti ter jih ocenjujejo posamično s pomočjo nalog in izpitov.

Druga oznaka

učitelj/učiteljica za opismenjevanje odraslih

učitelj branja in pisanja za odrasle

učiteljica branja in pisanja za odrasle

učiteljica za opismenjevanje odraslih

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence

spretnosti / kompetence