Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinar specialist/veterinarka specialistka

Description

Code

2250.8

Description

Veterinarji specialisti/veterinarke specialistke so strokovnjaki s celovito znanstveno izobrazbo. V skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo so pristojni za samostojno, etično in osebno odgovorno izvajanje vseh vidikov veterinarske medicine, v interesu zdravja in dobrobiti živali ter javnega zdravja. Poleg tega potrebujejo priznano kvalifikacijo in/ali izkušnje z določeno vrsto in/ali veterinarskim postopkom.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Druga oznaka

specialist parazitologije

specialistka parazitologije

veterinarka specialistka za govedo

specialist za male živali

specialistka za male živali

specialist za divje živali

specialistka za divje živali

veterinar specialist za perutnino

specialist interne medicine živali spremljevalcev

veterinar specialist zobozdravnik

veterinar specialist za diagnostično slikanje

specialistka za male prežvekovalce

veterinar specialist za vedenjske motnje živali

specialist herpetologije

veterinarski specialist

specialistka herpetologije

veterinar specialist športne medicine in rehabilitacije

veterinar specialist oftalmologije

veterinar specialist nevrologije

specialistka laboratorijske medicine živali

veterinar specialist interne medicine živali spremljevalcev

veterinarka specialistka za male prežvekovalce

veterinarka specialistka za primerjalno prehrano

veterinar specialist

veterinarka specialistka kardiologije

veterinarka specialistka nevrologije

veterinarska specialistka

veterinar specialist patologije

veterinarka specialistka urgentne medicine

veterinar

veterinarka specialistka za divje živali

veterinarka specialistka za male živali

specialist za male prežvekovalce

veterinarka specialistka laboratorijske medicine živali

specialistka interne medicine živali spremljevalcev

veterinarka specialistka za diagnostično slikanje

veterinar specialist za vodne živali

veterinarka specialistka onkologije

specialistka za vedenjske motnje živali

specialistka za perutnino

veterinarka specialistka za perutnino

specialistka za govedo

veterinar specialist za male živali

veterinar specialist laboratorijske medicine živali

veterinarka specialistka za vedenjske motnje živali

specialist za vodne živali

veterinarka specialistka oftalmologije

veterinarka specialistka dermatologije

specialist na področju veterinarske medicine

veterinarka specialistka športne medicine in rehabilitacije

veterinar specialist kardiologije

veterinarka

veterinarka specialistka

veterinar specialist dermatologije

specialist interne medicine konjev

specialist za perutnino

specialistka za prašiče

veterinar specialist urgentne medicine

veterinarka specialistka klinične patologije

veterinar specialist za primerjalno prehrano

specialistka za vodne živali

specialist laboratorijske medicine živali

specialist za govedo

veterinar specialist farmakologije in toksikologije

veterinarka specialistka interne medicine živali spremljevalcev

veterinarka specialistka patologije

veterinarka specialistka parazitologije

veterinar specialist za divje živali

specialistka interne medicine konjev

veterinar specialist onkologije

veterinar specialist mikrobiologije

veterinar specialist za govedo

veterinar specialist za male prežvekovalce

specialist za vedenjske motnje živali

veterinarka specialistka za vodne živali

specialist za prašiče

veterinarka specialistka zobozdravnica

specialistka na področju veterinarske medicine

veterinar specialist klinične patologije

veterinarka specialistka farmakologije in toksikologije

veterinarka specialistka mikrobiologije

veterinar specialist parazitologije

Regulativni vidik

Ta poklic zajema Direktiva 2005/36/ES (in njene spremembe) o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Dodatne informacije o prostem pretoku strokovnjakov. Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence